De zin en onzin van de banken


Stel dat er op de wereld exact 1000 goudstukken zijn. Deze goudstukken worden gestalt bij een bank. Dan is er de verplichting dat hier rente over wordt betaald, stel 5%. Dat houdt in dat na een jaar de bank 50 goudstukken meer moet hebben dan begin van het jaar. DAT KAN NIET.

De bank heeft hier wat op gevonden, hij kan de goudstukken ook uitlenen tegen een rente, zeg even 7%. Stel ze worden alle 1000 uitgeleend, dan zal degene uiteindelijk 1070 goudstukken terug moeten geven. Er zijn dan opeens meer goudstukken nodig dan er bestaan. DAT KAN NIET.

Ook hier heeft de bank iets op gevonden. Je kan op een briefje schrijven dat dat briefje gelijke waarde heeft als een goudstuk. En het gevolg, het aantal briefjes zal snel verdubbelen tegen het aantal goudstukken dat in de bank ligt. Dus als iedereen zijn goudstukken tegelijkertijd gaat terughalen dan DAT KAN NIET.

Sinds 1973 hebben de regeringen en de banken de goudstandaard afgeschaft en dus de onderliggende waarde weggehaald van het geld dat in omloop is
Mail voor meer informatie


Goud, vrijgesteld van de BTW.
Overzicht BTW vrijgestelde munten

Goed omgaan met geld, wordt Rijk!

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]